VIPRPG – Zwierzęta spoza RTP

Charsety pochodzące z japońskiej strony VIPRPG, przedstawiające zwierzęta inne niż te, które występują w RTP.