VIPRPG – Żołnierze

Charsety pochodzące z japońskiej strony VIPRPG (1 oraz 2), przedstawiające żołnierzy na bazie tego z RTP.