VIPRPG – Święta strażniczka

Charsety pochodzące z japońskiej strony VIPRPG, przedstawiające świętą wersję strażniczki.