VIPRPG – RTP – Zwierzęta

Charsety pochodzące z japońskiej strony VIPRPG, przedstawiające zwierzęta z RTP.