VIPRPG – Powietrzna dziewczynka

Charsety pochodzące z japońskiej strony VIPRPG, przedstawiające postać dziewczynki z żywiołu powietrza.