VIPRPG – Nekromanta

Charsety pochodzące z japońskiej strony VIPRPG, przedstawiające postać nekromanty.