VIPRPG – Młoda demonica

Charsety pochodzące z japońskiej strony VIPRPG, przedstawiające postać młodej demonicy.