VIPRPG – Inne makery

Charsety pochodzące z japońskiej strony VIPRPG, przedstawiające postacie z innych makerów niż RPG.