VIPRPG – Elektryczna dziewczyna

Charsety pochodzące z japońskiej strony VIPRPG, przedstawiające postać elektrycznej dziewczyny.