VIPRPG – Anielica

Charsety pochodzące z japońskiej strony VIPRPG, przedstawiające postać dziewczyny – anioła.