REFMAP Chars Edits

Edity znanych charsetów, których pochodzenia nie mogę ustalić.