VIPRPG – Zielona strażniczka

Charsety pochodzące z japońskiej strony VIPRPG, przedstawiające zieloną wersję strażniczki.