VIPRPG – Śmierć czerwona

Charsety pochodzące z japońskiej strony VIPRPG, przedstawiające postać czerwonej śmierci.