VIPRPG – RTP NPC Zbiorczy

Charsety pochodzące z japońskiej strony VIPRPG, przedstawiające postacie NPC-ów z RTP.