VIPRPG – Powietrzny żywiołak

Charsety pochodzące z japońskiej strony VIPRPG, przedstawiające powietrznego żywiołaka.