VIPRPG – Obiekty antropomorficzne

Charsety pochodzące z japońskiej strony VIPRPG, przedstawiające różne rzeczy z ich uczłowieczonymi wersjami.