VIPRPG – Kamienna dziewczynka

Charsety pochodzące z japońskiej strony VIPRPG, przedstawiające postać kamiennej dziewczynki.