VIPRPG – Badaczka

Charsety pochodzące z japońskiej strony VIPRPG, przedstawiające badaczkę w kitlu.