VIPRPG – Antropomorficzne potiony

Charsety pochodzące z japońskiej strony VIPRPG, przedstawiające ludzkie wersje potionów.